ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΦΘΟΡΑΝΘΡΑΚΩΝ (F-GASES)

14-12-11

Για άλλη μια φορά είναι στο στόχο της επικαιρότητας  η δυσμενής επίπτωση των συνθετικών αερίων με βάση το φθόριο (υδροφθοράνθρακες – f gases) στο φαινόμενο της Παγκόσμιας Θέρμανσης. Σημειώνεται ότι τα αέρια αυτά καλύπτουν ακόμα τη πλειοψηφία των συστημάτων ψύξης και κλιματισμού.

Ο Βρετανικός μη Κυβερνητικός Οργανισμός EIA (Environmental Investigation Agent) «κτυπάει το καμπανάκι» για τις δυσμενέστατες επιπτώσεις που έχουν αυτά τα αέρια στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ακολουθώντας το παράδειγμα της Δανίας και Αυστρίας (ήδη τα κατήργησαν), η ΕΙΑ ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη προοδευτική κατάργηση των f - gases μέχρι το 2020. Εναλλακτική πρόταση ;  Τα φυσικά ψυκτικά αέρια. Δείτε περισσότερα : ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΔΡΟΦΘΟΡΑΝΘΡΑΚΩΝ (F - GASES).pdf