Πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη GRYOLOGIC έχουν μόνο οι κάτοχοι του Κώδικα Ψυκτικής Αλυσίδας, με την αγορά του οποίου παραδίδονται κωδικοί πρόσβασης. Η Βιβλιοθήκη Cryologic περιέχει μια επίλεκτη συλλογή άρθρων, ταξινομημένων κατά θεματικές ενότητες, ώστε ο χρήστης να αποκτά μια βασική γνώση σε ζωτικά θέματα Ψυκτικής Αλυσίδας, όπως Τεχνολογία Τροφίμων, Τεχνολογία Βιομηχανικής Ψύξης και Διαδικασίες Ψυχρών Logistics.  Ακόμη, περιλαμβάνονται χρήσιμοι πίνακες – εργαλεία για τις καθημερινές δραστηριότητες των εργαζομένων στα Τρόφιμα και τη Ψύξη. Η Βιβλιοθήκη εμπλουτίζεται συνέχεια, ενώ οι κάτοχοι του Κώδικα  παραλαμβάνουν στο mail τους τα νέα αρχεία, για να ενημερώσουν το ντοσιέ τους.

Το υλικό καλύπτει τις εξής ενότητες :

01. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ LOGISTICS
02. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
03.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ
04. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  ΨΥΞΗΣ
05.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΨΥΧΡΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
06.  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΨΥΧΡΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
07.  ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΨΥΧΡΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
08. ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
09.  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ
10.  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
11. ΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΥΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ CRYOLOGIC
  

Είσοδος στη Βιβλιοθήκη Cryologic