ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ:

ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Διοργανώνονται ενδοεπιχειρησιακές επιμορφώσεις που σχεδιάζονται ακριβώς για τις ανάγκες της επιχείρησης. Το θεματολόγιο μπορεί να είναι άκρως τεχνικό (εγκαταστάσεις ψύξης και κλιματισμού, αντλίες θερμότητας κλπ) ή να αφορά κανόνες ψυχρής αποθήκευσης. Οι ανάγκες αποτυπώνονται σε επίσκεψη του εκπαιδευτή στους χώρους της επιχείρησης και συζήτηση με τα στελέχη και η επιμόρφωση γίνεται επί τόπου στους χώρους της επιχείρησης, με θεωρία και επί τόπου περιηγήσεις στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις και σχετικές μελέτες περίπτωσης. Ο εκπαιδευτής διαθέτει μακρά εμπειρία σε ενδοεπιχειρησιακούς κύκλους. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εταιρείες ΦΑΓΕ, ΝΗΡΕΑΣ, ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ και ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.  Οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν σε βάθος τις εγκαταστάσεις τους, θα μάθουν τους κανόνες καλής λειτουργίας και θα συνειδητοποιήσουν τους τρόπους οικονομικής λειτουργίας και κανόνες καλής συντήρησης. Όπως αρμόζει στη σοβαρότητα του θέματος, για να είναι αποτελεσματική η επιμόρφωση επελέγη 16ωρή διάρκεια (2Χ8), ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αισθανθούν βέβαιοι ότι αποκόμισαν ουσιαστικά οφέλη. Η παρουσίαση είναι απλή και ευχάριστη, χωρίς απαιτήσεις background σε Μαθηματικά και Φυσική, ενώ συνοδεύεται από ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και πλήρες βοηθητικό υλικό, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. 

Εισηγητής είναι ο κ. Νίκος Χαριτωνίδης, εγκεκριμένος από τον ΟΑΕΔ και εγγεγραμμένος στο μητρώο εισηγητών του ΕΟΠΠΕΠ. Το σεμινάριο είναι επιδοτούμενο από ΛΑΕΚ.Δείτε εδώ ένα ενδεικτικό πρόγραμμα ενδοεπιχειρησικής επιμόρφωσης γύρω από θέματα ψύξης, κλιματισμού, ψυκτών νερού και ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας.

 Πληροφορίες συμμετοχής :

Διάρκεια σεμιναρίου 16 ώρες.