Συμβουλευτική

Η Cryologic είναι εξειδικευμένη στη παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ψυχρής Εφοδιαστικής Αλυσίδας, καθώς και βελτίωσης της Οικονομικής Απόδοσης των επιχειρήσεων 3PL. Μερικές από της υπηρεσίες μας στο χώρο αυτό είναι :

· Σχεδιασμός Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής.

 

· Σχεδιασμός Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά το πρότυπο ISO 22000:2005 σε επιχειρήσεις τροφίμων (HACCP)

 

· Εκπαίδευση προσωπικού για την αποτελεσματική λειτουργία των Συστημάτων Διαχείρισης (ISO 9000 & ISO 22000)

 

· Εσωτερικές επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001) και Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000) από Πιστοποιημένους Επιθεωρητές Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων

 

· Κοστολόγηση – βελτίωση κερδοφορίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (3PL) ξηρού και ψυχρού φορτίου.

 

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες παρέχονται με την εποπτεία του κ. Νίκου Χαριτωνίδη. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.