<>Νίκος Χαριτωνίδης

Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ και διαθέτει Master of Engineering από το University of Sheffield, England. Έχει εργαστεί σε τεχνικές εταιρείες σαν επικεφαλής μηχανικός, σε έργα κατασκευής αποθηκευτικών χώρων και ειδικότερα ψυκτικών αποθηκών καθώς και εξοπλισμού αυτών, µε μοντέρνα συστήµατα αποθήκευσης – διακίνησης. Από το 1990 μέχρι το 2007 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος στην Εταιρεία «ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Food Logistics», στην οποία είναι σήμερα Πρόεδρος ΔΣ.  Το 2007 ίδρυσε την εταιρεία «CRYOLOGIC – Ψυχρή Λογική», με αντικείμενο τη παροχή γνώσης σε θέματα Ψυκτικής Αλυσίδας. Επίσης, από το 2004 μέχρι τις 26-1-2011 διετέλεσε Προέδρος Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους. Eιδικότερα, σε ότι αφορά τον τοµέα των αποθηκευτικών συστημάτων, έχει σχεδιάσει πατενταρισμένα συστήµατα αποθήκευσης παλετοποιηµένων εμπορευμάτων. Επίσης έχει συντάξει µελέτες πιστοποίησης και εφαρμογής συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίµων στη ψυχρή εφοδιαστική αλυσίδα και έχει κάνει μεγάλο αριθµό διαλέξεων και εισηγήσεων σε θέµατα ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας.

Εργασίες του σε θέµατα διασφάλισης ποιότητας στη ψυχρή εφοδιαστική αλυσίδα, οικονοµική απόδοση σε µονάδες logistics, τεχνικά θέµατα βιομηχανικής ψύξης και εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και πληθώρα άρθρων του, έχουν δημοσιευτεί σε ειδικά και κλαδικά περιοδικά. Είναι εγκεκριμένος εισηγητής από τον ΟΑΕΔ για εκπαιδευτής σε προγράμματα ΛΑΕΚ (ΚΩΔ. 28490) και εγγεγραμμένος στο μητρώο εισηγητών του ΕΟΠΠΕΠ (ΑΜ ΕΑ21099). Επίσης, είναι πιστοποιημένος Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 και Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000.

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ          ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ