Σεμινάρια Cryologic

 

Τα σεμινάρια CRYOLOGIC αποτελούν επιμόρφωση ψηλής εξειδίκευσης σε θέματα Ψυκτικής Αλυσίδας. Είναι ειδικά σχεδιασμένα, ώστε να μεταδίδουν γνώση με εύκολο και εποπτικό τρόπο, με ιδιαίτερη έμφαση στη καθημερινή πρακτική. Απευθύνονται σε στελέχη και απλούς εργαζόμενους σε επιχειρήσεις τροφίμων που ενδιαφέρονται να εκτελούν σωστά και να ελέγχουν όλες τις διεργασίες της Ψυχρής Αποθήκευσης, καθώς και βασικές τεχνικές γνώσεις Βιομηχανικής Ψύξης. Την ευθύνη των παρουσιάσεων έχει ο κ. Νίκος Χαριτωνίδης, εγκεκριμένος εισηγητής ΟΑΕΔ και εγγεγραμμένος στο μητρώο εκπαιδευτών ΕΚΕΠΙΣ, με πείρα 30 ετών στη Βιομηχανική Ψύξη. Τα στελέχη που θα παρακολουθήσουν θα γνωρίζουν τους κανόνες λειτουργίας και ελέγχου μιας Ψυχρής Αποθήκης, ώστε να καθοδηγούν τους υφισταμένους τους με στόχο την άριστη ποιότητα και τη κερδοφορία, ενώ οι εργαζόμενοι θα γνωρίζουν τα κύρια σημεία που πρέπει να προσέχουν στη καθημερινότητα. Τα σεμινάρια είναι επιδοτούμενα από τον ΛΑΕΚ.

Δείτε περισσότερα για την ύλη, το κόστος και τις ημερομηνίες εκτέλεσης των σεμιναρίων CRYOLOGIC:

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ ΓΙΑ MANAGERS  (8 ΩΡΕΣ)

  Η εκπαίδευση αυτή έχει σκοπό να διευκολύνει τα στελέχη που εργάζονται σε Ψυχρές Αποθήκες να κατανοήσουν τις βασικές αρχές λειτουργίας των εγκαταστάσεων Βιομηχανικής και Εμπορικής Ψύξης, ώστε να είναι σε θέση να παίρνουν τις ορθές αποφάσεις, σε θέματα επενδύσεων και συντηρήσεων. Επίσης, να κατανοήσουν τον τρόπο που καταναλώνεται η ενέργεια στις εγκαταστάσεις ψύξης και μεθοδολογίες μείωσης αυτού του κόστους, τόσο σε επίπεδο επιλογής εξοπλισμών, όσο και λειτουργικό. Ακόμη, πως εξασφαλίζονται οι βέλτιστες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για τα προϊόντα που τους αφορούν.
  Δείτε περισσότερα.

 

 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ  (8 ΩΡΕΣ)

  Περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρισμού χρησιμοποιείται για τη κίνηση μονάδων Ψύξης και Κλιματισμού. Κακή διαχείριση της ενέργειας, αποτελεί σοβαρή σπατάλη πόρων και συμβάλλει στη παγκόσμια θέρμανση. Καλοσχεδιασμένα και καλοδιατηρημένα ψυκτικά συγκροτήματα εξοικονομούν ενέργεια και βοηθούν την επιχείρηση να εξοικονομήσει πόρους, καθώς και συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος. Με απλά μέτρα, είναι εύκολο να γίνει άμεσα εξοικονόμηση της τάξης του 4-5 %, που οδηγούν τις επιχειρήσεις που λειτουργούν ψυχρές αποθήκες σε μεγάλη εξοικονόμηση, συχνά της τάξης των χιλιάδων ευρώ το χρόνο. Η παρουσίαση αυτή αποτελεί φυσική συνέχεια της παρουσίασης "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ ΓΙΑ MANAGERS". ειδικά για όσους παρακολουθήσουν και τους δυο κύκλους, προσφέρεται έκπτωση 20%.    

Δείτε περισσότερα. 

 

 • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΡΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  (8 ΩΡΕΣ)

  Η Ψυχρή Αποθήκευση είναι η πιο δύσκολη : Οι συνθήκες είναι ελεγχόμενες και αν δεν είναι σωστές, τα προϊόντα που αποθηκεύουμε θα αλλοιωθούν. Επίσης, το κόστος λειτουργίας είναι πολλαπλάσιο αυτού της ξηρής αποθήκευσης. Οι εργαζόμενοι στη Ψυχρή Αποθήκευση πρέπει να γνωρίζουν βασικούς κανόνες και διαδικασίες, ώστε τα προϊόντα που αποθηκεύονται να διατηρούν άριστη ποιότητα, ενώ το κόστος λειτουργίας να διατηρείται στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα. Τούτο ακριβώς αποτελεί αποτελεσματική ψυχρή αποθήκευση. Ο εκπαιδευτικός αυτός κύκλος αποσκοπεί να δώσει στους εργαζόμενους και τα στελέχη σε ψυχρές αποθήκες όλες τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να εκτελούν αποτελεσματική ψυχρή αποθήκευση.
  Δείτε περισσότερα.