ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ:

ΣΤΟΙΧΕIΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ ΓΙΑ MANAGERS

Η εκπαίδευση αυτή έχει σκοπό να διευκολύνει τα στελέχη που εργάζονται σε Ψυχρές Αποθήκες να κατανοήσουν τις βασικές αρχές λειτουργίας των εγκαταστάσεων Βιομηχανικής και Εμπορικής Ψύξης, ώστε να είναι σε θέση να παίρνουν τις ορθές αποφάσεις, σε θέματα λειτουργίας, επενδύσεων και συντηρήσεων.

Επίσης, να κατανοήσουν τον τρόπο που καταναλώνεται η ενέργεια στις εγκαταστάσεις ψύξης και μεθοδολογίες μείωσης αυτού του κόστους, τόσο σε επίπεδο επιλογής εξοπλισμών, όσο και λειτουργικό. Ακόμη, πως εξασφαλίζονται οι βέλτιστες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για τα προϊόντα που τους αφορούν.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική επιμόρφωση, απαραίτητη για όσους κατέχουν σημαντικές θέσεις σε Ψυκτικές εγκαταστάσεις. Η παρουσίαση είναι απλή και ευχάριστη, χωρίς απαιτήσεις background σε Μαθηματικά και Φυσική, ενώ συνοδεύεται από ομαδικές και ατομικές ασκήσεις και πλήρες βοηθητικό υλικό, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. 

Εισηγητής είναι ο κ. Νίκος Χαριτωνίδης, εγκεκριμμένος από τον ΟΑΕΔ και εγγεγραμμένος στο μητρώο εισηγητών του ΕΚΕΠΙΣ. Το σεμινάριο είναι επιδοτούμενο από ΛΑΕΚ.


Οι βασικές ενότητες εκπαίδευσης είναι :

 

  • Έννοιες Θερμότητας και Θερμοκρασίας
  • Η ροή της θερμότητας στη Βιομηχανική Ψύξη
  • Το ψυκτικό μέσον
  • Ο ψυκτικός κύκλος
  • Σχετική υγρασία, τρόποι μέτρησης, πως επηρεάζει τη λειτουργία
  • Τα κύρια συστατικά του ψυκτικού συγκροτήματος
  • Συμπιεστές
  • Εξατμιστές
  • Λοιπά στοιχεία της εγκατάστασης
  • Βασικοί κανόνες λειτουργίας και συντήρησης. 


Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα
.

 


Πληροφορίες συμμετοχής :