ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗN ΨΥΞΗ

Περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρισμού χρησιμοποιείται για τη κίνηση μονάδων Ψύξης και Κλιματισμού. Κακή διαχείριση της ενέργειας, αποτελεί σοβαρή σπατάλη πόρων και συμβάλλει στη παγκόσμια θέρμανση. Καλοσχεδιασμένα και καλοδιατηρημένα ψυκτικά συγκροτήματα εξοικονομούν ενέργεια και βοηθούν την επιχείρηση να εξοικονομήσει πόρους, καθώς και συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος.

Με απλά μέτρα, είναι εύκολο να γίνει άμεσα εξοικονόμηση της τάξης του 4-5 %, που οδηγούν τις επιχειρήσεις που λειτουργούν ψυχρές αποθήκες σε μεγάλη εξοικονόμηση, συχνά της τάξης των χιλιάδων ευρώ το χρόνο. Η παρουσίαση αυτή οδηγεί τον εκπαιδευόμενο βήμα – βήμα στο τρόπο που καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια τα ψυκτικά συγκροτήματα, στους σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη κατανάλωση και στις μεθοδολογίες εξοικονόμησης.

Η παρουσίαση είναι απλή και ευχάριστη, χωρίς απαιτήσεις γνώσεων background, ενώ συνοδεύεται από ατομικές και ομαδικές ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης και πλήρες βοηθητικό υλικό, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Απευθύνεται σε όλα τα στελέχη, που ασχολούνται σε επιχειρήσεις με εγκαταστάσεις ψυχρής αποθήκευσης και τεχνικούς ψύξης.

Προτείνεται προηγούμενη παρακολούθηση σεμιναρίου «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΓΙΑ MANAGERS». 

Εισηγητής είναι ο κ. Νίκος Χαριτωνίδης, εγκεκριμμένος από τον ΟΑΕΔ και εγγεγραμμένος στο μητρώο εισηγητών του ΕΚΕΠΙΣ. Το σεμινάριο είναι επιδοτούμενο από ΛΑΕΚ.

Οι βασικές ενότητες εκπαίδευσης είναι :


 • Ο ψυκτικός κύκλος
 • Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
 • Παράγοντες που επηρεάζουν τη κατανάλωση
 • Συνθήκες λειτουργίας
 • Οι συμπιεστές
 • Οι εναλλάκτες
 • Οι συμπυκνωτές
 • Οι πόρτες
 • Ο φωτισμός
 • Πρακτικές εξοικονόμησης
 • Ανάκτηση ενέργειας από Ψυκτικές Εγκαταστάσεις


Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα
.


Πληροφορίες συμμετοχής