ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΜΜΩΝΙΑΣ

Έχοντας πάντα κατά νου ότι η αμμωνία είναι το αποτελεσματικότερο ψυκτικό ρευστό και χωρίς νομοθετικούς περιορισμούς (φυσικό ρευστό), απομένει ο «φόβος»της επικινδυνότητας. Είναι φανερό, ότι οι κίνδυνοι της αμμωνίας είναι ανάλογοι με την ποσότητά της εντός του κυκλώματος, που είναι γνωστή σαν «μάζα πλήρωσης». Συνεπώς διαφαίνεται λογικό, αν θέλουμε να μειώσουμε την επικινδυνότητα να κάνουμε προσπάθειες μείωσης της μάζας πλήρωσης. Στα επόμενα θα ακολουθήσουμε μια κλιμακωτή λογική, ξεκινώντας από μια συνοπτική «ανατομία» ενός παραδοσιακού συστήματος υπερπλήρωσης το οποίο ορίζουμε σαν σύστημα αναφοράς και κατόπιν βήμα– βήμα θα εξετάσουμε συστήματα χαμηλότερης πλήρωσης, πηγαίνοντας σε όλο καιχαμηλότερη μάζα πλήρωσης. Η διαδρομή αυτή είναι δύσκολη και απαιτεί γνώση και καινοτομία.   

Δείτε περισσότερα: ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ ME NH3 - 6.pdf