Ηλεκτρονική ΕκπαίδευσηΗ εκπαίδευση Cryologic γίνεται με εξειδικευμένες παρουσιάσεις, σχεδιασμένες ώστε να είναι κατανοητές χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία. Έχουν τη μορφή PowerPoint, ενώ συχνά συνοδεύονται από βοηθητικά κείμενα (word) και φύλλα εργασίας (excel), τα οποία βοηθούν το χρήστη να εμβαθύνει και να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις στη καθημερινή του απασχόληση. Προσφέρονται σε CD.Η παρουσίαση αυτή δίνει με απλό και περιεκτικό τρόπο τα κύρια σημεία που πρέπει να προσέξει ένας 3PL, ώστε να κοστολογήσει σωστά τις υπηρεσίες του
    45,70 €   με ΦΠΑ
Η παρουσίαση αυτή έξηγεί, με απλό και περιεκτικό τρόπο, τους παραγοντες που επηρεάζουν τη κατανάλωση ενέργειας στα ψυκτικά συγκροτήματα και δίνει πρακτικές λύσεις, για σχεδιασμό και λειτουργία συστημάτων Βιομηχανικής Ψύξης που εξασφαλίζουν οικονομική λειτουργία.
    46,41 €   με ΦΠΑ
Σκοπός της παρουσίασης είναι να μεταδώσει με εύκολο και πρακτικό τρόπο τις απαραίτητες γνώσεις και τους κανόνες διαχείρισης συστημάτων HACCP στη Ψυχρή Εφοδιαστική Αλυσίδα.
    40,94 €   με ΦΠΑ
Σκοπός της παρουσίασης είναι να μεταδώσει με εύκολο και πρακτικό τρόπο τις απαραίτητες γνώσεις και τους κανόνες αποτελεσματικής διαχείρισης της Ψυχρής Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Δίνεται έμφαση στις απλές έννοιες και στις ιδιαιτερότητες των Ψυχρών Κέντρων Διανομής.
    30,46 €   με ΦΠΑ
Σκοπός της παρουσίασης είναι να μεταδώσει με εύκολο και πρακτικό τρόπο τις απαραίτητες γνώσεις και τους κανόνες διαχείρισης Κρίσεων στη Ψυχρή Αποθήκευση.
Δίνεται έμφαση στις απλές έννοιες και στις ιδιαιτερότητες των Ψυχρών Κέντρων Διανομής. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους κινδύνους από φωτιά και διαρροή αμμωνίας.
    48,55 €   με ΦΠΑ
Σκοπός της παρουσίασης είναι να μεταδώσει με εύκολο και πρακτικό τρόπο τις απαραίτητες γνώσεις και τους κανόνες Τεχνολογίας Τροφίμων που αφορούν τη Ψυχρή Εφοδιαστική Αλυσίδα.
    34,27 €   με ΦΠΑ