Στοιχεία Τεχνολογίας Τροφίμων και Βιομηχανικής Ψύξης

Ο καθένας που ασχολείται με διαδικασίες αποθήκευσης και μεταφοράς τροφίμων, πρέπει να έχει ένα ελάχιστο επίπεδο γνώσης Τεχνολογίας Τροφίμων, ώστε να κατανοεί σε βάθος το σωστό τρόπο διαχείρισης. Το εγχειρίδιο αυτό, γραμμένο από άνθρωπο με 25τή εμπειρία στο κλάδο, είναι ειδικά σχεδιασμένο για τέτοιους εργαζόμενους, ώστε να αποκτήσουν μια περιεκτική ενημέρωση, ποιοι παράγοντες απειλούν την ασφάλεια και τη ποιότητα, πως αντιμετωπίζονται και ποιος είναι ο ρόλος της Βιομηχανικής Ψύξης ανάμεσα στις μεθοδολογίες συντήρησης. Τα κείμενα είναι ευχάριστα και απλά, ενώ οι σημαντικές πληροφορίες προσφέρονται σε πίνακες και παραρτήματα.

Απευθύνεται σε όλα τα στελέχη και επιχειρηματίες που ασχολούνται με διακίνηση τροφίμων, τόσο σε ιδιωτικές εταιρείες, όσο και σε 3rd Party Logistics, καθώς και σε σπουδαστές κλάδων με άμεση ή έμμεση σχέση με τρόφιμα και Ψυκτική Αλυσίδα. Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη της Cryologic έχουν έκπτωση 10%, καθώς και το προνόμιο της τοποθέτησης οποιουδήποτε ερωτήματος σχετικού με την ύλη των εγχειριδίων. Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη της Cryologic έχουν το προνόμιο της τοποθέτησης οποιουδήποτε ερωτήματος σχετικού με την ύλη των παρουσιάσεων.  

Δείτε επίσης :  Πίνακας περιεχομένων      Δειγματικές σελίδες

Αριθμός σελίδων : 66

Επιθυμητή μορφή προϊόντος:
  

28,00 €

Ποσ.  

 
 

H αναγραφόμενη τιμή περιλαμβάνει το Φ.Π.Α.
Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν το παραλήπτη.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.