Το HACCP στη Ψυχρή Εφοδιαστική Αλυσίδα

Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με αποθήκευση και μεταφορά τροφίμων μπορούν να εφαρμόσουν εύκολα σύστημα HACCP και παράλληλα να το χρησιμοποιούν σαν εργαλείο ανάπτυξης. Αυτό το εγχειρίδιο, γραμμένο από άνθρωπο με 25τή εμπειρία στο κλάδο, έχει στόχο να εντοπίσει τα σημαντικά σημεία, ώστε να σχεδιαστεί ένα απλό σύστημα, που να εφαρμόζεται εύκολα και να βοηθάει στη κερδοφορία. Τα κείμενα είναι ευχάριστα και απλά, ενώ οι σημαντικές πληροφορίες προσφέρονται σε πίνακες και παραρτήματα. Περιλαμβάνονται 10 μελέτες περίπτωσης από τη καθημερινότητα.

Απευθύνεται σε μελετητές συστημάτων HACCP, υπεύθυνους HACCP, τόσο σε ιδιωτικές εταιρείες, όσο και σε 3rd Party Logistics, καθώς και σε σπουδαστές κλάδων με άμεση ή έμμεση σχέση με τρόφιμα και Ψυκτική Αλυσίδα. Συνιστάται η συμπληρωματική μελέτη των εγχειριδίων «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ» και «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΨΥΧΡΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ». Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη της Cryologic έχουν έκπτωση 10%, καθώς και το προνόμιο της τοποθέτησης οποιουδήποτε ερωτήματος σχετικού με την ύλη των εγχειριδίων.

Δείτε επίσης :  Πίνακας περιεχομένων    Δειγματικές σελίδες

Αριθμός σελίδων: 75

Επιθυμητή μορφή προϊόντος:
  

42,00 €

Ποσ.  

 
 

H αναγραφόμενη τιμή περιλαμβάνει το Φ.Π.Α.
Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν το παραλήπτη.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.