Κανόνες Ψυχρής Εφοδιαστικής Αλυσίδας Για Φρούτα και Λαχανικά

Τα φρούτα και τα λαχανικά αποτελούν μια ξεχωριστή κατηγορία τροφίμων. Ο λόγος που ξεχωρίζουν είναι ότι τα προϊόντα αυτά είναι ζωντανά, δηλαδή αναπνέουν και μεταβολίζονται και μετά τη συγκομιδή τους. Το χαρακτηριστικό αυτό τους προσδίδει ιδιομορφίες, που πρέπει να γνωρίζουν οι άνθρωποι που τα διαχειρίζονται, ώστε να τα βοηθούν να διατηρούν τα χαρακτηριστικά ποιότητας μέχρι τη τελική κατανάλωση. Αυτό το εγχειρίδιο, γραμμένο από άνθρωπο με 25τή εμπειρία στο κλάδο, έχει στόχο να εντοπίσει μεθοδολογίες εξασφάλισης άριστης ποιότητας στα φρούτα και λαχανικά, κατά τη πορεία τους από το «χωράφι» στο «τραπέζι». Τα κείμενα είναι ευχάριστα και απλά, ενώ οι σημαντικές πληροφορίες προσφέρονται σε πίνακες και παραρτήματα. Ξεχωριστή ανάπτυξη γίνεται για τα προϊόντα ελάχιστης κατεργασίας (έτοιμες σαλάτες), που είναι μια νέα παραγωγική δραστηριότητα στη χώρα μας.

Απευθύνεται σε στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων ή 3rd Party Logistics, που ασχολούνται με τη διαχείριση φρούτων και λαχανικών, καθώς και σε σπουδαστές κλάδων με άμεση ή έμμεση σχέση με τρόφιμα και Ψυκτική Αλυσίδα. Συνιστάται η συμπληρωματική μελέτη των εγχειριδίων «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ» και «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΨΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ». Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη της Cryologic έχουν έκπτωση 10%, καθώς και το προνόμιο της τοποθέτησης οποιουδήποτε ερωτήματος σχετικού με την ύλη των εγχειριδίων.

Δείτε επίσης :  Πίνακας περιεχομένων   Δειγματικές σελίδες 

Αριθμός σελίδων : 121

Επιθυμητή μορφή προϊόντος:
  

51,00 €

Ποσ.  

 
 

H αναγραφόμενη τιμή περιλαμβάνει το Φ.Π.Α.
Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν το παραλήπτη.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.