ΕγχειρίδιαΤα Εγχειρίδια Cryologic σχεδιαστήκαν ειδικά για ανθρώπους που επιθυμούν μια περιεκτική και γρήγορη γνώση σε διάφορα θέματα Ψυκτικής Αλυσίδας. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τα Ψυχρά Logistics, όπως Βιομηχανική Ψύξη, Αποτελεσματική Ψυχρή Αποθήκευση, Τεχνολογία Τροφίμων, Κοστολόγηση Logistics, Ασφάλεια στη Ψυχρή Εφοδιαστική Αλυσίδα κλπ.
Η συγγραφή των εγχειριδίων έγινε από το κ. Νίκο Χαριτωνίδη, με χρήση της πολυετούς εμπειρίας του στη Βιομηχανική Ψύξη και τα Logistics και μιας εκτεταμένης Διεθνούς Βιβλιογραφίας. Η προσπάθεια επικεντρώθηκε στην παρουσίαση με απλοποιημένο και περιεκτικό τρόπο, ώστε η μελέτη να διατηρεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη και να ολοκληρώνεται γρήγορα.

Τα εγχειρίδια απευθύνονται σε στελέχη εταιρειών τροφίμων και 3PL, καθώς και σε σπουδαστές με αντικείμενο τα τρόφιμα και τη ψύξη.  Ο καθένας που ασχολείται με διαδικασίες αποθήκευσης και μεταφοράς τροφίμων, πρέπει να έχει ένα ελάχιστο επίπεδο γνώσης Τεχνολογίας Τροφίμων, ώστε να κατανοεί σε βάθος το σωστό τρόπο διαχείρισης.

 Πίνακας περιεχομένων    
 Δειγματικές σελίδες

Αριθμός σελίδων : 66

    28,00 €   με ΦΠΑ

Η Ψυχρή Αποθήκευση αποτελεί μια δύσκολη διαδικασία, με ψηλές απαιτήσεις γνώσεων. Η σημερινή αυστηρή νομοθεσία και οι απαιτήσεις του πελάτη για άριστο και φθηνό προϊόν, επιβάλλουν την εφαρμογή κανόνων από όλους τους φορείς της Ψυχρής Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

 Πίνακας περιεχομένων  
Δειγματικές σελίδες

Σελίδες 154

    65,00 €   με ΦΠΑ

Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με αποθήκευση και μεταφορά τροφίμων μπορούν να εφαρμόσουν εύκολα σύστημα HACCP και παράλληλα να το χρησιμοποιούν σαν εργαλείο ανάπτυξης.

 Πίνακας περιεχομένων  
 Δειγματικές σελίδες

Αριθμός σελίδων: 75

    42,00 €   με ΦΠΑ

Η ψύξη είναι η πιο διαδομένη μέθοδος διατήρησης των ευπαθών προϊόντων, όπως είναι τα τρόφιμα. Η επιστήμη της Βιομηχανικής Ψύξης έχει σήμερα ξεχωριστή θέση και παίζει σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας των τροφίμων.

 Πίνακας περιεχομένων
 Δειγματικές σελίδες

Αριθμός σελίδων: 82

    40,00 €   με ΦΠΑ

Τα φρούτα και τα λαχανικά αποτελούν μια ξεχωριστή κατηγορία τροφίμων. Ο λόγος που ξεχωρίζουν είναι ότι τα προϊόντα αυτά είναι ζωντανά, δηλαδή αναπνέουν και μεταβολίζονται και μετά τη συγκομιδή τους.

 Πίνακας περιεχομένων
 Δειγματικές σελίδες 

Αριθμός σελίδων : 121

    51,00 €   με ΦΠΑ

Τα νωπά ψάρια είναι ιδιόμορφα προϊόντα, λόγω του μεγάλου βαθμού ευπάθειας και της μικρής διάρκειας ζωής τους. Τα χαρακτηριστικά αυτά, αυξάνουν κατά πολύ τις πιθανότητες, το προϊόν να φθάσει ακατάλληλο στο καταναλωτή και οι εταιρείες που το εμπορεύονται και το διακινούν να υφίστανται οικονομικές απώλειες.

 Πίνακας περιεχομένων  
 Δειγματικές σελίδες

Αριθμός σελίδων : 75

    32,00 €   με ΦΠΑ

Το κρέας αποτελεί σήμερα το σημαντικότερο στοιχείο διατροφής του ανθρώπου, σαν πηγή μεγάλης ποσότητας πρωτεΐνης. Το νωπό κρέας κερδίζει συνέχεια έδαφος στις προτιμήσεις, στα πλαίσια της γενικότερης στροφής των καταναλωτών προς τα φρέσκα προϊόντα.

 Πίνακας περιεχομένων    
 Δειγματικές σελίδες

 Αριθμός σελίδων : 107

    45,00 €   με ΦΠΑ


Στον Ελληνικό χώρο και ειδικά στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (που είναι και η συντριπτική πλειοψηφία), συχνά ο βαθμός επιτυχίας μιας επιχείρησης, εξαρτάται από την εμπειρία και τη «διορατικότητα» του ιδιοκτήτη.

 Πίνακας περιεχομένων
Δειγματικές σελίδες

Αριθμός σελίδων : 154

    55,00 €   με ΦΠΑ


Το κάθε τμήμα και το κάθε στέλεχος ενός οργανισμού πρέπει να διαθέτει μια βασική υποδομή, ώστε να κατανοεί τις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμούς, αποτελέσματα χρήσης, ταμιακές ροές).

 Πίνακας περιεχομένων
Δειγματικές σελίδες

Αριθμός σελίδων : 154

    32,00 €   με ΦΠΑ


Η Ψυχρομετρία είναι η επιστήμη, που εξετάζει τη συμπεριφορά του νερού που περιλαμβάνεται στον ατμοσφαιρικό αέρα, καθώς και τη συμπεριφορά του αέρα, που οφείλεται στο εμπεριεχόμενο σε αυτόν νερό (υγρασία).

 Πίνακας περιεχομένων
Δειγματικές σελίδες

Αριθμός σελίδων : 148

    112,00 €   με ΦΠΑ


Η Γαλακτοκομία αποτελεί ένα παραδοσιακό, ή μάλλον ιστορικό κλάδο στην χώρα μας. Υπάρχουν δυνατότητας παραγωγής θαυμάσιων προϊόντων, που μπορούν να κατακτήσουν τις αγορές του κόσμου.

 Πίνακας περιεχομένων
Δειγματικές σελίδες

Αριθμός σελίδων : 139

    59,00 €   με ΦΠΑ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ

ΝΕΟ!

Το παρόν εγχειρίδιο έχει στόχο την επαγγελματική επιμόρφωση. Η τελευταία διαφέρει από την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, στο ότι πρέπει στο μικρότερο δυνατό χρόνο να αποδώσει «χειροπιαστά» οφέλη. Το πόνημα αυτό έχει στόχο να προσφέρει τις βασικές αρχές, που πρέπει να γνωρίζει οποιοσδήποτε σχεδιάζει, επιλέγει ή λειτουργεί ένα συγκρότημα Βιομηχανικής Ψύξης.

 Πίνακας περιεχομένων
Δειγματικές σελίδες

Αριθμός σελίδων : 139

    115,00 €   με ΦΠΑ