Νέα
 


     

Εγχειρίδια Ψυχρής
Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Για όσους επιθυμούν να «εμβαθύνουν» στη Ψύξη, υπάρχει μια πολύ προσεγμένη θεματολογία εγχειριδίων, σχεδιασμένα ειδικά για ανθρώπους που επιθυμούν να έχουν μια γρήγορη, αλλά επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση, σε ζωτικά θέματα που απασχολούν παραγωγούς, εμπόρους, διανεμητές, στελέχη, απλούς εργαζόμενους και τελικούς καταναλωτές.
Δείτε τα εγχειρίδια > 


Ηλεκτρονική Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση Cryologic γίνεται με εξειδικευμένες ηλεκτρονικές παρουσιάσεις. Επίσης, η Cryologic διοργανώνει εξειδικευμένα σεμινάρια Ψυκτικής Αλυσίδας.
Δείτε περισσότερα >


Κώδικας Ψυκτικής Αλυσίδας
Ο Κώδικας Ψυκτικής Αλυσίδας είναι μια προσεγμένη επιλογή θεματικών ενοτήτων γύρω από την Ψυχρή Εφοδιαστική Αλυσίδα, που αφορούν τεχνικά, διαδικαστικά και οικονομικά θέματα.
Δείτε περισσότερα >

Βιβλιοθήκη Cryologic Online
Η Βιβλιοθήκη Cryologic online περιέχει μια επίλεκτη συλλογή άρθρων, ταξινομημένων κατά θεματικές ενότητες, ώστε ο χρήστης να αποκτά μια βασική γνώση σε ζωτικά θέματα Ψυκτικής Αλυσίδας, όπως Τεχνολογία Τροφίμων, Τεχνολογία Βιομηχανικής Ψύξης και Διαδικασίες Ψυχρών Logistics.
  Δείτε  περισσότερα >


Ειδικά Θέματα Cryologic
Τα Εξειδικευμένα Θέματα Cryologic είναι μια προσεκτικά σχεδιασμένη επιλογή θεμάτων Ψυκτικής Αλυσίδας για γρήγορη γνώση σε ειδικά θέματα, που δεν συναντώνται στη συνήθη βιβλιογραφία.
Δείτε περισσότερα >


Συμβουλευτική
Η Cryologic είναι εξειδικευμένη στη παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ψυχρής Εφοδιαστικής Αλυσίδας, καθώς και βελτίωσης της Οικονομικής Απόδοσης των επιχειρήσεων 3PL.
Δείτε περισσότερα >


Σεμινάρια Cryologic
Τα σεμινάρια CRYOLOGIC αποτελούν επιμόρφωση ψηλής εξειδίκευσης σε θέματα Ψυκτικής Αλυσίδας. Είναι ειδικά σχεδιασμένα, ώστε να μεταδίδουν γνώση με εύκολο και εποπτικό τρόπο, με ιδιαίτερη έμφαση στη καθημερινή πρακτική και απευθύνονται σε στελέχη και απλούς εργαζόμενους. Δείτε περισσότερα >